top of page
Kdo je.png
RENEDA otazník.png

Jsme nezisková organizace RENEDA, z.s. (Regenerative NeuroDevelopmental Approach), kterou založily maminky dětí se speciálními potřebami, což znamená dětí s neurologickými problémy jako jsou například dětská mozková obrna, poruchy autistického spektra včetně ADHD a ADD, vývojové dysfázie, poruchy řeči různých forem, epilepsie, a mnohé jiné.
Ve svých dětech však nevidíme beznadějné diagnózy, ale potenciál, jež lze rozvíjet.

d58d94 mozek.png

Díky vlastním zkušenostem věříme, že každý jedinec se speciálními potřebami může rozvíjet svůj potenciál a zároveň známe metody a způsoby, kterými jej lze rozvíjet. To je hlavní důvod, proč spolek RENEDA vznikl.

Naše vize:

Společnými silami nastartujeme mozek našich dětí

a zajistíme jim tak šťastný a smysluplný život.

A jak?                     

ikona ukazovák e98686.png

S pomocí našich dětí jsme pochopily, že pro optimální vývoj každého jedince (nejenom se speciálními potřebami) jsou naprosto stěžejními NEUROPLASTICITA a NEUROGENEZE (pro více informací klikněte zde).

Proto pořádáme intenzivní neuropohybové lekce na regeneraci a vývoj mozku (co jsou neuropohyb a neuropohybové lekce si přečtěte zde), workshopy, webináře a semináře o metodách a přístupech, které se nám osvědčily pro naše děti v praxi. Ale ne jen to.
Zaměřujeme se celkově na všestrannou podporu dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodin.

Víme, že vytvářením optimálních podmínek a prostředí dokážeme v dítěti navodit proces učení, objevování a zkoumání. Můžeme tak jakékoli dítě s vývojovými i jinými potížemi učení navést na optimální vývoj. Za náš společný život s dětmi jsme narazily na mnoho důležitých metod a přístupů, které navozují optimální podmínky pro rozvoj dítěte se speciálními potřebami.

 

Propojením metod ze čtyř oblastí – neuropohybu, neurobiodynamiky, neurofyziologie a neurointelektu – podpoříme aktivaci neuroplasticity a neurogeneze, nezbytné pro vývoj, učení a spokojené bytí vitálního a zdravého člověka. Metody, které vám v rámci oblastí nabízíme, považujeme za fundamentální a celostní s možností nastavit je na individuální potřeby dítěte. (Více se o metodách rozepisujeme zde.)

vlny pozadí 2x 3.png
Reneda - 01 (80)_edited.jpg

Pavlína Kellerová

Mozek i tělo má neuvěřitelný potenciál. Mým záměrem je objevit a nastartovat tento potenciál v každičké buňce človíčka se kterým právě pracuji.

Jsem absolventkou odborného vzdělávacího programu NeuroHorizonsEurope a certifikovanou odbornicí na zážitkový pohyb NeuroHorizons®.            

(www.neurohorizons.eu)

Som mama 6 detí a babina 2 vnukov. Profesionálne sa venujem vzťahovému a rozvojovému koučingu a som certifikovaný praktik metódy Movement Lesson založenej Michelle Turner a NeuroHorizons založenej Sylviou Shordike.

Bara_profilovka.JPG

Barbara Lucká

Svoju prácu vnímam ako poslanie a príležitosť priniesť ľuďom (malým aj veľkým) nielen úľavu, ale aj možnosť celkového napredovania a vniesť do ich života radosť, slobodu a nádej.  

bottom of page