top of page
úvodem.png
mikrofon.png

Cílem spolku je dostat do povědomí metody a praktiky, které se osvědčují. Formou workshopů a seminářů chceme zprostředkovat rodičům především práci s neuroplasticitou a neurogenezí, a to celostním přístupem.

 

Aktuálně pořádáme několikadenní intenzivní neuropohybové lekce na regeneraci a vývoj mozku s praktiky celosvětově uznávaných neuropohybových metod (pro víc informací o aktuálních akcích kontaktujte členky Renedy), jako je například Feldenkraisova® metoda, z ní vycházející Anat Baniel Method® NeuroMovement® a pod. (obecně “učení pohybem”) se zkušenými - často zahraničními - praktiky.

Pokroky, které děti po těchto intenzivních lekcích dělají, se týkají celého systému lidského těla. Jsou to změny, které podle prognóz lékařů neměly být možné. Děti se zlepšují motoricky, kognitivně, behaviorálně, senzoricky i verbálně. Ovládají daleko lépe své pohyby a učí se novým pohybovým vzorcům, díky kterým mohou postupně ve vývoji dohánět své vrstevníky. Výsledky jsou okamžité, trvalé a komplexní.

Často slýcháme od nových účastníků lekcí, že "jim snad vyměnili dítě".

 

Pro maminky a další pečující osoby dětí se speciálními potřebami pořádáme workshopy, kde se seznamují s neuropohybovou metodou a nebo kraniosakrální metodou přímo na svém těle a zároveň se základy, které mohou rovnou aplikovat na svých dětech v jim dobře známém příjemném prostředí.

Do budoucna plánujeme aktivitu rozšířit o další odvětví, která mají vliv na práci s neuroplasticitou a neurogenezí.

co to je.png
neuropohyb.png
hlava s mozkem.png

Neuropohyb je komplexní a individuální přístup se zaměřením na regeneraci mozku, posílení wellness a resilience, psychiky daného jedince.

 

Pomocí jemného dotyku a cíleného vědomého pohybu se aktivuje nervová soustava a centrální nervový systém tak, že se pohybová soustava těla reorganizuje, regeneruje a přetváří v celkově funkčnější a komplexnější. Vytvoří se hluboké spojení mezi mozkem a fyzickým tělem dítěte.

Dítě se celkově uvolňuje - fyzicky, mentálně i emocionálně. Začne lépe ovládat své pohyby a učí se novým pohybovým vzorcům. Vznikají nové nervové spoje.

neuropohybová.png
lekce.png

Název "lekce" vychází z principu metody. Nejedná se totiž o terapii ani pouhé cvičení, jedná se o učení mozku přes jemný dotek a vědomý cílený pohyb, čili o lekci, která využívá neuroplasticitu mozku. Osoba praktikující neuropohybovou metodu je speciálně vyškolený lektor, který pracuje s dítětem individuálně dle jeho potřeb. Lektor a dítě fungují jako učitel a žák. Lektor předává informace a dítě je jako žák přijímá, učí se z nich a následně je integruje ve svůj prospěch.

Jedna lekce trvá zhruba 45 minut. Přesný čas se uzpůsobuje konkrétnímu dítěti dle jeho potřeb a možností.

 

Intenzivní několikadenní série zahrnuje zpravidla 8 až 10 lekcí pro každé dítě. Většina dětí potřebuje v průběhu roku absolvovat více těchto sérií. Frekvenci opakování intenzivních lekcí může rodič konzultovat přímo s lektory, kteří jsou velmi ochotní podle nacítění se na konkrétní dítě poradit.

Vše probíhá v klidu a bezpečí, dítě není vystavováno stresovým situacím. Metoda je velmi jemná, lektor pracuje s dítětem tak, aby za žádných okolností necítilo bolest. Pokud dítko v nějakém okamžiku bolest přeci jen ucítí, je to pro lektora ukazatel, kde má dítě pohybové limity. Těmto limitům se lektor uzpůsobí, jemně bezbolestně neuropohybovou metodou tyto limity pozvolna posouvá a mozku ukazuje možnosti, co vše tělo dítěte dokáže ještě zvládnout. Jak rychle se propojí nová informace v mozku s tělem dítěte, a jak rychle tuto novou schopnost dítě integruje, je u každého dítěte velmi individuální. Některé změny jsou na dítěti vidět okamžitě, některé se projeví až časem. 

Lekce jsou vedeny předními lektory z Evropy, USA nebo Izraele.

Cena jedné lekce se pohybuje mezi 120 a 140 EUR.

neuroplasticita.png

Neuroplasticita je schopnost mozku neustále se učit, měnit se a přizpůsobovat.

Díky neuroplasticitě mozku lze pomocí vědomého pohybu nastartovat mozek k nečekaným výkonům. 

V minulosti se lékaři domnívali, že mozek je neuroplastický jen v raném dětství, tato hypotéza byla četnými vědeckými studiemi dávno vyvrácena!

neurogeneze.png

Neurogeneze úzce souvisí s neuroplasticitou, jde o schopnost organismu vytvářet nové nervové buňky. V mozku se nacházejí nervové kmenové buňky, které jsou neustále doplňovány. Nezáleží na tom, kolik máte let. Nové buňky vznikají během celého života. Vzniklé neurony se buď stávají součástí již vytvořených neuronových sítí, nebo vytvoří novou.

celostním přístupem ke konkrétnímu jedinci

úpravou prostředí, v němž jedinec vyrůstá (harmonií v rodině a psychickou pohodou ostatních členů domácnosti, rodičů obzvláště, eliminací toxických látek v domácnosti)

výživou

metodami, které skrze pohyb těla aktivují neuroplasticitu mozku – tzv. učením pohybem

Jak neuroplasticitu a neurogenezi aktivovat?

Jaké metody.png
zprostředkováváme.png
otazník.png

Základem metod, které se zmíněným “učením pohybem” zabývají, je poznání Moshé Feldenkraise – - významného světového odborníka, jehož metoda vychází z pohybu a zaměřuje se na jeho propojení s myšlením, cítěním, vnímáním, emocemi a motivací.

Všechny metody využívají přirozený proces učení tak, že stimulují mozek a nervový systém a vybízí je, aby se dále rozvíjely.

feldenkraisova.png
metoda.png

Feldenkraisova® metoda je systém specifických přístupů a principů, které zefektivňují funkčnost těla a jeho organizaci při pohybu. Jeden ze základních předpokladů tohoto přístupu jsou pohybové variace, vedené skrze somatosenzorickou pozornost a uvědomění. Pohyby vedené praktikem poskytují specificky stimulující informace do nervového systému, kterými se tak systém aktivuje a zvyšuje se funkčnost na úrovni celého těla. Celý proces vede k mechanismu centrální nervové soustavy zvanému neuroplasticita.

 

Anat Baniel Method ® (ABM) NeuroMovement® -  Jedinečná, vědecky podložená a odborníky z oblasti medicíny i vědci podporovaná terapeutická metoda, vycházející z metody založené Moshé Feldenkraisem. Pomáhá dětem i dospělým se speciálními potřebami po celém světě. Jde o neinvazivní způsob zlepšování zdraví prostřednictvím uvědomělého pohybu a dotyku za využití tzv. základních devíti principů (Nine Essentials), které se zaměřují na aktivaci plasticity mozku. Prokazatelně zlepšuje funkčnost dětského mozku, neboť přistupuje k dítěti jako k celistvé, jednotné, pohybující se, cítící a myslící bytosti. Je vhodná pro širokou škálu dětí s vývojovými poruchami - děti s poruchou autistického spektra, s mozkovou obrnou, s genetickými poruchami, s ADD a ADHD, s problémy s přijímáním potravy, s poškozením brachiálního plexu, s postižením torticollis i s nediagnostikovanými vývojovými onemocněními.

 

NeuroHorizons® Experiential Movement®. Lektoři proškolení NeuroHorizons výcvikem kladou důraz na hluboký kinestetický, smyslový a zážitkový proces učení. Jeho posláním je pomoci dětem se rozvinout k jejich ideálnímu potenciálu. Skrze pohybové lekce může každé dítě prozkoumat svá neprobádaná neurální území a vést k novým vývojovým obzorům. Prožitkový pohyb využívá neuroplasticitu, která funguje v každém věku k přenastavení centrální nervové soustavy. Aktivuje se proces učení a vnímání, čímž se vytváří nové vzorce chování a zvyklostí, a skrze dosažení vyšší úrovně uvědomění lze pak zvýšit fyzické, emocionální a kognitivní schopnosti. https://www.neurohorizons.eu/

 

 

Další metody založené na učením pohybem: NeuroScanBalance, Kerstin Baldischwieler, Awareness Through Movement, Functional Integration, Child Space, Michelle Turner Movement Lesson.

 

Všechna onemocnění začínají ve střevech (Hippocrates – otec moderní medicíny před více než dvěma tisíci lety)

 

Abychom mohli pomýšlet na uzdravení těla a mysli, musíme se nutně zabývat i výživou a prostředím, které nás obklopuje. Směrů a protokolů zabývajících se výživou nalezneme obrovskou spoustu (za zmínku stojí zejména Autoimunitní protokol). Jedním z nich je celosvětově velmi populární dieta GAPS, která v sobě kombinuje nejenom prvky, co se výživy týče, ale její neoddělitelnou součástí je i non toxic životní styl, který i sám o sobě může zdravotnímu stavu jedince obrovsky prospět.

GAPS vychází z diety s anglickým názvem Specific Carbohydrate Diet, což je způsob výživy vytvořený Elaine Gottschall, kdy jsou vyloučeny ty druhy sacharidů, které jsou pro naše tělo zcela nebo částečně nestravitelné.

ABM.png
atd.png
GAPS.png
neurohorizons.png

Prostřednictvím GAPS diety dochází postupně k obnově střevního mikrobiomu a zahojení střeva.

Je velmi vhodná pro široké spektrum různých zdravotních potíží od ulcerózní kolitidy či Crohnovy choroby po autismus, poruchy smyslového zpracování, ale i celou řadu dalších obtíží.

Představuje spojení mezi trávicím systémem osoby a zbytkem jejího těla.

Zkratka GAPS má dva významy:

 

GUT AND PSYCHOLOGY SYNDROM (syndrom trávení a psychologie)

GUT AND PHYSIOLOGY SYNDROM (syndrom trávení a fyziologie)

 

V každé osobě se překrývají symptomy obou GAPS syndromů – lidé s psychickými problémy trpí i fyzickými symptomy (bolestivé svaly a kosti, únava, kožní problémy, alergie, astma) a obráceně (deprese, změny nálad, neschopnost se soustředit).

Není-li v pořádku trávicí systém osoby, stane se místo zdroje výživy hlavním zdrojem toxicity v těle s tím, že takto nic v těle nemůže fungovat správně. Každý orgán, každý systém a každá buňka může vykazovat symptomy strádání – obvykle mnoho z nich odpoví nějakými symptomy.

vlny nahoře i dole pozadí.png

Disclaimer:

 

Spolek RENEDA není lékařská modalita a není zamýšlena jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnózu nebo léčbu poskytovanou vaším lékařem nebo jinými lékařskými odborníky. Vždy vyhledejte radu svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče s jakýmikoli otázkami, které můžete mít ohledně zdravotního stavu, léčby nebo chcete-li ukončit současnou léčbu. Protože každý dospělý a dítě je jedinečný, výsledky nejsou zaručeny a mohou se lišit.

Heike NeuroHorizons
AKCE klik bp.png
c5008e klik pravá.png
ikona šipka růž bp.png
bottom of page