top of page

Děkujeme vám, že jste se rozhodli nás podpořit!

Další možnosti podpory našemu spolku:
 • pravidelná finanční podpora (např. nastavením platebního příkazu)

 • pomoc ve formě služby (například psychoterapie pro pečující, asistence klientům, účetnictví pro spolek, atd.)

 • hmotná pomoc (např. zakoupení cvičebních či jiných pomůcek, techniky, atd)

 • uspořádání benefiční akce 

 • uspořádání veřejné sbírky

 • uspořádání sbírky na akci ať už pro spolek či pro konkrétní dítě

 • odvoz praktika/ů (lektora/ů) z letiště na místo pořádání intenzivky/intenzivek

 • poskytnutí prostoru na intenzivky či jiné naše akce

 • spolupráce na činnosti spolku

 • navrhněte

co děláme

 • Pořádáme intenzivky - intenzivní pobyty pro děti s neurologickými diagnózami
   

 • Poradenství a koučing pro rodiče a pečovatele dětí se speciálními potřebami
   

 • Osvětu o neuro-regenerativních metodách

Pokračovat >

co plánujeme dělat

 • Workshopy a semináře

 • Poradenství v oblasti výživy
   

 • Informační platformu pro rodiče
   

 • Podporu on-line

Pokračovat >

Jakým způsobem nás můžete podpořit

 • pomocí QR kódů kliknutím na nabídnuté částky výše
   

 • zasláním finanční částky v Kč na účet 2602579354/2010
  či v EUR na účet 2902579356/2010

   

 • zkontaktováním nás na tel. čísle +420 775 174 221 či + 421 903 649 116 anebo e-mailem dar@reneda.eu, kde si dohodneme podrobnosti, podepíšeme smlouvu, atd.

Co je naším posláním?

Naším posláním je poskytovat pomoc dětem se speciálními potřebami, tj. se zdravotním, zejména neurologickým znevýhodněním, a jejich rodinám.

Mezi nejčastěji se vyskytující diagnózy, se kterými přicházíme do kontaktu, je dětská mozková obrna, autismus, ADHD, nebo genetické anomálie.

Jak pomáhají neuropohybové metody jednotlivým diagnózám

Klikněte na krátké video s diagnózou / tématem, která/é vás zajímá a poslechněte si, jak mohou pomoci intenzivní neuropohybové lekce dětem v daném konkrétním případě dítěte. To, co ve videích zmiňujeme, jsou naše vlastní zkušenosti a zkušenosti našich klientů. 

Co je naším záměrem?

 1. Organizovat neuro-regenerativní intenzivní pobyty tzv. intenzivky pro děti se speciálními potřebami po celý rok v Česku i na Slovensku v spolupráci s domácími a zahraničními lektori.  Intenzivka se skládá z 10 lekcí a trvá 5 dnů. Lektor pracuje s dítětem individuálně a vždy se přizpůsobuje jeho aktuálním specifickým potřebám. 
   

 2. Šířit osvětu o neuro-regenerativních metodách mezi které patří např. Feldenkraisova metoda®, Anat Baniel Method® NeuroMovement®, NeuroHorizons® Experiential Movement®, Movement Lesson® a jiné. Tyto přístupy využívají přirozenou schopnost mozku být plastický a vytvářet nové neuronové spoje po celý život. Pro tyhle změny a růst je však potřeba vhodných podmínek, které se navozují právě na intenzivkách. 
   

 3. Poskytovat poradenství šité na míru každému klientovi a psychologickou podporu rodinám formou osobnostního koučingu. 

  Péče o dítě se speciálními potřebami si vyžaduje velkou obětavost bez nároku na odpočinek nebo adekvátní odměnu. Mnohým rodinám, které se dlouhodobě v této oblasti pohybují, hrozí vyhoření, nebo jiné zdravotní problémy. Podpora je primárně zaměřená na děti, no rodičům, obzvlášť matkám, se standardně duševní pomoci nedostává. 
   

 4. Podněcovat k vytváření a vytvářet podmínky pro rozvoj maximálního potenciálu dětí se speciálními potřebami. V rámci komunikace s odbornou i laickou veřejností upozorňovat na potřeby jedné z nezranitelnější skupin v společnosti a podílet se na nastavování systémových nástrojů pro naplnění jejích potřeb.

 

Podle dostupných statistik je v Čechách a na Slovensku kolem 6 - 7 % dětí se speciálními potřebami v kategorii do 15 let. Z vlastní zkušenosti víme, že tato obrovská skupina aktuálně nemá v společnosti vytvořené podmínky na dosažení svého plného potenciálu a jejich rozvoj je spíš výsledkem náhod, pokusů a omylů rodičů těchto dětí při hledání vhodných řešení.

Jak funguje mozek.png

5 DŮVODŮ proč zpřístupnit neuro-regenerativní intenzivky zdravotně znevýhodněným dětem:

1. PODPOŘÍTE DĚTI, KTERÉ SI INTENZIVKY NEMOHOU DOVOLIT.

Neuro-regenerativní intenzivky jsou finančně nákladné a nehradí je systém veřejného zdravotnictví. Cena intenzivky, tj. 10 lekcí po dobu 5 dnů pro jedno dítě se pohybuje ve výši kolem 33 000 CZK.

 

2. POMŮŽETE NASTARTOVAT MOZKY DĚTÍ DÍKY NEUROPLASTICITĚ, schopnosti neuronových sítí mozku měnit se a růst v jakémkoli věku. Výsledky jsou znatelné jak v oblasti tělesné, tak i duševní, smyslové a kognitivní.

 

3. DÁTE ŠANCI NA ROZVOJ DĚTEM VŠECH DIAGNÓZ, protože neuro-regenerativní intenzivky jsou vhodné pro všechny neurologické stavy. Obzvlášť to platí pro děti s epilepsií, kterým se běžně dostupné terapie dokonce nedoporučují, jelikož můžou vyvolat záchvaty.

 

4. STANETE SE PRŮKOPNÍKY a podporovateli neuro-regenerativních metod, které jsou v Čechách a na Slovensku vnímány jako inovativní, i když ve světe fungují a přinášejí vynikající výsledky již více než čtyři dekády.

 

5. UMOŽNÍTE SPOLKU RENEDA RŮST, PROFESIONALIZOVAT SVÉ SLUŽBY A POSKYTOVAT UDRŽITELNOU POMOC dětem se speciálními potřebami a jejich rodinám. Členové spolku RENEDA nyní fungují hlavně díky svému přesvědčení, nadšení a píli. Intenzita naší pomoci je však přímo závislá od finančních možností spolku, jehož cílem je zkvalitnit život co nejširšímu počtu klientů.

pozadí barvy mozku.png

Ukázka referencí z našich akcí:

reference

"Až u ABM lekcí nám dcera před očima rozkvetla. Po fyzické a hlavně také po mentální stránce. Na lekcích byla duševně s námi přítomná, reagovala a spolupracovala s lektorkou. Největší odměnou nám všem byl její úsměv na rtech, její spokojenost na lekcích. S odstupem času a nabytými vědomostmi jsou na dceři vidět další pokroky. Dcera začala sama držet hlavičku. Když ji chováme v náruči, nemusíme jí hlavičku již držet. A když dceru pokládáme, tak na povel umí hlavičku sama udržet! Je to úžasné. Slovy se nedá popsat radost z těchto výsledků a další mentální obohacení, které nám lekce přinesla! Už žádné slzy při lekcích a žádný spěch. Žádné tiché lekce beze slov. Našli jsme cestu, ABM lekce, díky které dcera udělala obrovský kus práce a chceme pokračovat dál! Terapie nebyly přínosné jen pro ni, ale také pro nás rodiče. Učíme se, jak dceři lépe porozumět, jak s ní pracovat tak, aby to bylo pro ni příjemné a hlavně přínosné"

Maminka, ČR

bottom of page